ΟΠ Γάλακτος Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Σκαλοχωρίου

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου ιδρύθηκε το 1924 και απαριθμεί σήμερα 247 μέλη.

Στις 04/07/2018 με απόφαση των παραγωγών – μελών του Συνεταιρισμού δημιουργήθηκε η Οργάνωση Παραγωγών Αιγοπρόβειου Γάλακτος έχοντας ως στόχο την περεταίρω βελτιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος και της ποιότητας του. Η πλειοψηφία των μελών είναι προβατοτρόφοι.

Κύριο μέλημα της ΟΠ Γάλακτος Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Σκαλοχωρίου αποτελεί η προάσπιση των συμφερόντων τους και η αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης στην αγορά, η εκπροσώπησή τους για τη δημοπράτηση του γάλακτος και την πώλησή του σε τυροκομικές μονάδες, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερες τιμές.

Η εμπορία ζωοτροφών που πραγματοποιείται από τον ΟΠ Γάλακτος Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Σκαλοχωρίου σε μεγάλο όγκο και την καταλληλότερη εποχή, χάρις στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού, διασφαλίζουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος διασφαλίζοντας μειωμένο κόστος παραγωγής.

Η αδιάλειπτη διεξαγωγή προγράμματος γενετικής βελτίωσης για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επέτρεψε στους παραγωγούς να κατέχουν και να διαθέτουν προς πώληση ζώα υψηλότερης γενετικής αξίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Οργάνωσης / Ομάδας Παραγωγών μέσω του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020. Το Μέτρο 9 στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος – σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.
Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, με σκοπό:

  •  την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς,
  •  την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων,
  •  τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα,
  •  τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και
  •  άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.